Jurybedömd utställning

Jurybedömd utställning 2024

Max 3 verk max 5 år gamla ska vara inlämnade till bedömning. Verken ska kunna exponeras på max. tilldelad yta (se nedan). Om man söker med stora verk kan man lämna färre till bedömning. Den sammanlagda ytan för verken får inte överstiga 3 kvm på vägg. Du behöver inte vara med i någon förening. Alla tekniker (bild och hantverk) är tillåtna.

Vi använder inga ansökningsblanketter, men skriv gärna några rader om dig själv och ditt skapande. Detta presenteras inte vid själva bedömningen utan används av oss som underlag till andra utställningar som du kanske erbjuds att medverka i. Detta gäller även om du inte kommer med på den jurybedömda utställningen.


Vägbeskrivning:

Romele Konsthall ligger på Romelegården 5 km söder om Veberöd. Kör till DÖRRÖD beläget mellan Veberöd och Skurup. Vik av från väg 102 först vid skylt Romelegården, Konsthall.


Vilken chans har jag att bli uttagen?

Detta varierar från år till år. Det är öppet för konstnärer från de nordiska länderna att söka. Juryn består av minst en medlem från KRO. Utställningen omfattar alla tekniker. Till 2023 års jurybedömda utställning antogs 75 konstnärer att medverka.


Jury och bedömningsavgift:

Med en kvalificerad jury blir det en värdefull merit för de som blivit uttagna. Intyg utfärdas. Bland tidigare jurymedlemmar kan nämnas professor Georg Suttner konstnär KRO, f.d. rektor Kungl. Konsthögskolan; Helmer Lång, författare; professor Göran Hermerén KRO-konstnär; Stig-Åke Stålnacke, konstkritiker och författare; professor Gertrud Sandqvist Malmö Konsthögskola, Jan Hemmel regissör och kulturjournalist och konstnär Kåge Klang, ordf. KRO-Syd.

Bedömningsavgiften är 295 SEK (235 DKK) och ska vara oss tillhanda senast 21/8 på vårt bankgiro 5822-1854 / Romele Konsthall eller swish 123 10 48 271 Romele Konsthall. Det går även bra att betala kontant/swish i samband med inlämning av verk i konsthallen 19/8 – 21/8 kl 17.00-19.00. Glöm inte att ange avsändare vid betalning.


Inlämning av verken direkt i Romele Konsthall:

Inlämning sker i konsthallen 19/8 – 21/8 kl. 17.00 – 19.00. Det går bra att skicka bud. Inlämning på annan tid kan avtalas (exp. avgift 100:-). Romele Konsthall ligger vid väg 102 mellan Veberöd och Skurup. Sväng av vid skylt Romelegården/Konsthall. Observera att antalet inlämnade verk upp till normalstorlek ska vara högst 3. Utställare svarar för ev. försäkring av sina verk. Ingen föranmälan behövs.

ROMELE KONSTHALL: Dörröd 1042, 247 96 VEBERÖD (bemannad endast under utställningar/inlämning och utlämning)


Foto på verk med e-post eller med brev:

Vi godkänner inskickning av bilder på på varje konstverk. Bildkvalité och bildstorlek ska göra verkens utseende rättvisa och underlaget ska kunna bedömas av juryn utan svårigheter. Ange storleken B=bredd och H=höjd på varje verk. Om man blir uttagen ska verken omgående skickas per post eller lämnas in/arrangeras i konsthallen 2/9 – 4/9 kl. 17.00 – 19.00.

E-POST: Skicka bilder som bifogade jpg-filer i ett mail. Det går bra att använda gratistjänster som tex wetransfer för att skicka mailet.  info@romelekonsthall.se

BREV:    Skicka foton eller utskrifter. Frankerat returkuvert ska bifogas om bilderna önskas i retur.    Romele Konsthall, Att: Louise Johansson, Gamla Lundavägen 1386-12, 27564 Blentarp


Verk som anländer som paket:

Om verken anländer som post/frakt tillkommer en expeditionsavgift om 150:- för hämtning på utlämningsställe / uppackning och placering. Samma avgift för nedpackning och returnering (exkl. frakt) om verken ska återsändas. Utställare svarar för ev. försäkring av sina verk.

FRAKT/PAKET:  Romele Konsthall, Att: Louise Johansson, Gamla Lundavägen 1386-12, 27564 Blentarp     Telefonaviseras 0730 34 21 66


Vad gäller om jag blir uttagen?

De konstnärer som blir uttagna av juryn ska deltaga i ”Jurybedömd salong 2024”. Romele Konsthall kan ta emot c:a 60 bildkonstnärer och 15 med hantverk. Varje utställare tilldelas max. 2 st ytor. Bredd: 2.4 m x Höjd: 1.2 m eller max 2 st ytor Bredd: 1.2 x Höjd: 2.4 m vägg (bild-konstnärer) eller max 3 kvm golvyta (hantverk). Hängning/uppackning sker under tiden 2/9 – 4/9 kl.17.00 – 19.00. Konstnärer som ansökt med små verk har möjlighet att komplettera med fler alster. De flesta, speciellt de som bor långt ifrån, deltager endast med de verk som juryn gjort bedömningen efter. Tänk på att det är fördelaktigt att söka med mindre verk om man ämnar skicka verken för att minimera fraktkostnaden. Deltagaravgiften för de som är antagna till den jurybedömda utställningen är 800:- (utöver de 295:- som redan erlagts vid bedömning) och går till marknadsföring. Romele Konsthalls provision är 25% på all försäljning. Konstföreningar erhåller 10% rabatt när de handlar konst hos oss. Utställare svarar för ev. försäkring av sina alster. Romele Konsthall svarar för bemanning under utställningen samt marknadsföring i dagspress, e-post utskick, affischer, sociala medier, inbjudningskort m.m.
Nertagning sker sista utställningsdagen efter stängning, (15/9) kl. 16.00 – 18.00. Även dagen därpå (16/9) kl. 17.00 – 19.00.

 


Vad gäller om jag inte blir uttagen?

Verken avhämtas 27/8 – 28/8 kl. 17.00 – 19.00 Om konstnären önskar, magasinerar vi dem mot en avgift om 100:- per påbörjad månad.


Kan jag hämta verken på annan tid?

Om verken inte avhämtas under ordinarie öppethållningstid, åtager vi oss att förvara verken (100:- per påbörjad månad). Tid ska avtalas då verken hämtas. Ägaren svarar för ev. försäkring av sin egendom.


För ytterligare information:

Kontakta oss: Louise Johansson Tel. 0730 34 21 66
E-post: info@romelekonsthall.se
Post/Frakt: Romele Konsthall, Att: Louise Johansson, Gamla Lundavägen 1386-12, 27564 Blentarp
Konsthall: Dörröd 1042, 247 96 VEBERÖD (bemannad endast under utställningar)


Konstutställningar Romele Konsthall

Öppet lör/sön/helgdag kl. 11-16 och onsdag kl. 16-19 under utställningsperioderna.

Entré 30:- för vuxen vilket inkluderar konstlott (barn -15 år fritt).Kör till Dörröd, beläget vid väg 102 mellan Veberöd och Skurup. Vik av först vid skylt Romelegården/Konsthall. Sökadress: Dörröd 1042.

Vårsalong 2024
29 mars – 7 april

konstut2

Jurybedömd salong 2024

7 – 15 september

 

Vårsalong 2025