Jurybedömd utställning

 

 


Jurybedömd utställning 2021-08-28 — 2021-09-05

Max 5 verk max 5 år gamla ska vara inlämnade till bedömning senast 18 augusti 2021. Verken ska kunna exponeras på max. tilldelad yta (se nedan). Om man söker med stora verk kan man lämna färre till bedömning (dock minst 3). Den sammanlagda ytan för verken får inte överstiga 3 kvm på vägg. Du behöver inte vara med i någon förening. Alla tekniker (bild och hantverk) är tillåtna.

Vi använder inga ansökningsblanketter, men skriv gärna några rader om dig själv och ditt skapande. Detta presenteras inte vid själva bedömningen utan används av oss som underlag till andra utställningar som du kanske erbjuds att medverka i. Detta gäller även om du inte kommer med på den jurybedömda utställningen.


Vägbeskrivning:

Romele Konsthall ligger på Romelegården 5 km söder om Veberöd. Kör till DÖRRÖD beläget mellan Veberöd och Skurup. Vik av från väg 102 först vid skylt Romelegården, Konsthall.


Vilken chans har jag att bli uttagen?

Detta varierar från år till år. Det är öppet för konstnärer från de nordiska länderna att söka. Utställningen genomförs enligt KRO:s regler och omfattar alla tekniker. Till 2021 års jurybedömda utställning hade 154 konstnärer från de nordiska länderna lämnat in sina verk för bedömning. 77 konstnärer antogs att medverka.


Jury och bedömningsavgift:

Med en kvalificerad jury blir det en värdefull merit för de som blivit uttagna. Intyg utfärdas. Bland tidigare jurymedlemmar kan nämnas professor Georg Suttner konstnär KRO, f.d. rektor Kungl. Konsthögskolan; Helmer Lång, författare; professor Göran Hermerén KRO-konstnär; Stig-Åke Stålnacke, konstkritiker och författare; professor Gertrud Sandqvist Malmö Konsthögskola, Jan Hemmel regissör och kulturjournalist och konstnär Kåge Klang, ordf. KRO-Syd.

Bedömningsavgiften är 295 SEK (235 DKK) och ska vara oss tillhanda senast 18/8 på vårt bankgiro 270-5341/ Romelegården eller swish 0732 512045 / Wallin som mottagare eller kontant/swish i samband med inlämning av verk i konsthallen 16/8 – 18/8. Glöm inte att ange avsändare!
Bedömningsavgiften betalas tillbaka om myndighets beslut (corona) medför att utställningen inte kan genomföras.


Inlämning av verken direkt i Romele Konsthall:

Inlämning sker i konsthallen 16/8 – 18/8 kl. 17.00 – 20.00. Det går bra att skicka bud. Inlämning på annan tid kan avtalas (exp. avgift 100:-). Romele Konsthall ligger vid väg 102 mellan Veberöd och Skurup. Sväng av vid skylt Romelegården/Konsthall. Observera att antalet inlämnade verk upp till normalstorlek ska vara högst 5. Om man lämnar in stora verk bör man välja färre verk dock minst 3. Utställare svarar för ev. försäkring av sina verk. Ingen föranmälan behövs.

KONSTHALL: Dörröd 1042, 247 96 VEBERÖD (bemannad endast under utställningar/inlämning och utlämning)


Foto på verk med e-post eller med brev:

Vi godkänner inskickning av bilder på på varje konstverk. Bildkvalité och bildstorlek ska göra verkens utseende rättvisa och underlaget ska kunna bedömas av juryn utan svårigheter. Ange storleken B=bredd och H=höjd på varje verk. Om man blir uttagen ska verken omgående skickas per post eller lämnas in/arrangeras i konsthallen 25/8 – 27/8 kl. 17.00 – 20.00.

E-POST: Skicka bilder som bifogade jpg-filer. Skicka helst bilder med mindre än 1 Mb per bild och ett mail.        info@romelegarden.com

BREV:    Skicka foton eller utskrifter. Frankerat returkuvert ska bifogas om bilderna önskas i retur.    Romelegården I Wallin, Kustvägen 114, 274 56  ABBEKÅS


Verk som anländer som paket:

Om verken anländer som post/frakt tillkommer en expeditionsavgift om 150:- för hämtning på utlämningsställe / uppackning och placering. Samma avgift för nedpackning och returnering (exkl. frakt) om verken ska återsändas. Utställare svarar för ev. försäkring av sina verk.

FRAKT/PAKET:  Romelegården I Wallin, Kustvägen 114, 274 56  ABBEKÅS     Telefonaviseras 0732 512045


Vad gäller om jag blir uttagen?

De konstnärer som blir uttagna av juryn ska deltaga i ”Jurybedömd salong 2021”. Romele Konsthall kan ta emot c:a 50 bildkonstnärer och 25 med hantverk. Varje utställare tilldelas max. 2-4 st ytor. Bredd: 2.4 m x Höjd: 1.2 m eller max 2-4 st ytor Bredd: 1.2 x Höjd: 2.4 m vägg (bild-konstnärer) eller 10-15 kvm golvyta (hantverk).
Hängning/uppackning sker under tiden 25/8 – 27/8 kl.17.00 – 20.00. Konstnärer som ansökt med små verk har möjlighet att komplettera med fler alster. De flesta, speciellt de som bor långt ifrån, deltager endast med de verk som juryn gjort bedömningen efter. Tänk på att det är fördelaktigt att söka med mindre verk om man ämnar skicka verken för att minimera fraktkostnaden. Deltagaravgiften för de som är antagna till den jurybedömda utställningen är 700:- (bedömningsavgiften är då krediterad) och går till marknadsföring. Romelegårdens provision är 25% på all försäljning. Konstföreningar, konstklubbar och utställare erhåller 10% rabatt. Utställare svarar för ev. försäkring av de egna föremålen. Romelegården svarar för bemanning under utställningen samt marknadsföring i dagspress, e-post utskick, affischer, internet, inbjudningskort m.m.
Nertagning sker sista utställningsdagen efter stängning, (5/9) kl. 16.00 – 18.00. Även dagen därpå (6/9) kl. 17.00 – 19.00.

 


Vad gäller om jag inte blir uttagen?

Verken avhämtas 23/8 – 24/8 kl.11.00 – 13.00 och 17.00 – 19.00. Om konstnären önskar, magasinerar vi dem mot en avgift om 75:- per påbörjad månad.


Kan jag hämta verken på annan tid?

Om verken inte avhämtas under ordinarie öppethållningstid, åtager vi oss att förvara verken (100:- per påbörjad månad). Tid ska avtalas då verken hämtas. Ägaren svarar för ev. försäkring av sin egendom.


För ytterligare information:

Kontakta oss: Tel. 0732-51 20 45  (kontor i Abbekås)
E-post: info@romelegarden.com
Post/Frakt: Romelegården I Wallin, Kustvägen 114, 274 56  ABBEKÅS
Konsthall: Dörröd 1042, 247 96 VEBERÖD (bemannad endast under utställningar)


Konstutställningar Romele Konsthall

Öppet lör/sön/helgdag kl. 11-16 och onsdag kl. 16-19 under utställningsperioderna.

Entré 30:- för vuxen vilket inkluderar konstlott (barn -15 år fritt).Kör till Dörröd, beläget vid väg 102 mellan Veberöd och Skurup. Vik av först vid skylt Romelegården/Konsthall. Sökadress: Dörröd 1042.

Jurybedömd salong 2021

28/8 – 5/9

konstut2

Vårsalong 2022
15/4 – 24/4

 

Övriga utställningar 2022 (meddelas senare)